Lukas, Vojtěch

Biographical Details: Ing., Ph.D., vědecko-výzkumný pracovník Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně. Práce z oboru.
Source: Vojtěch Lukas ... [et al.]: Tvorba aplikačních map pro základní hnojení plodin v precizním zemědělství
www(Univerzitní informační systém Mendelovy univerzity v Brně), cit. 21. 12. 2011
More info: