Hlavica, Břetislav

Biographical Details: Autor prací z oblasti chemie a zpracování paliv.
Source: Hugo Novák, B. Hlavica: Příspěvek ke studiu hydrogenisace uhlí dle Bergia
Oldřich Hanč, Vratislav Hummel, Břetislav Hlavica: Chemická literatura, její dokumentace a použití
R. Vondráček a Břet. Hlavica: Absorpce plynů při sušení paliv