Gurský, Juraj

Biografické údaje: Slovenský autor publikací o tepelné technice.
Zdroj: Juraj Gurský: Tepelná technika
Juraj Gurský: Základy tepelnej techniky