Lacko, Rastislav

Biographical Details: Autor publikací z oblasti vztahu ekonomie a ekologie.
Source: Jeho: Ekologická rovnováha a ekonomický rozvoj
Jeho: Ekorozvoj - problémy a perspektivy
Jeho: Náčrt vývinu priestorovej ekonomiky
SKK SR