Remediosová, Helena

Biographical Details: Autorka učebnic češtiny pro cizince.
Alternative names: Trabelsiová, Helena
Trabelsiová-Remediosová, Helena
Source: Čechová, Elga - Trabelsiová, Helena - Putz, Harry: Do you want to speak Czech? =Chcete mluvit česky?, 1997
Remediosová, Helena - Čechová, Elga: Čeština pro ekonomy : nástavbový kurz češtiny pro cizince. Praha, 2013
More info:
Detailed results >>
Publications of this person