Pech, Jiří

Biographical Details: Učebnice latiny.
Source: Jiří Pech: Latina pro gymnázia.
Július Špaňár, Emanuel Kettner: Latina pro střední všeobecně vzdělávací školy
Věra Bezručková, Jiří Pech: Latinské a řecké základy ve speciálně pedagogické terminologii
Věra Bezručková: Latinské a řecké základy ve speciálně pedagogické terminologii.
More info: