Němec, Vladimír

Biographical Details: Práce z oboru navrhování strojírenských budov a provozů.
Source: Autoři: Václav Hoffner, Vladimír Němec: Navrhování a výstavba strojírenských závodů
Miroslav Flaška: Projektování letecké výroby
Navrhování a výstavba strojíren
Vladimír Němec, Jaroslav Zahradník: Navrhování a výstavba strojíren
Vladimír Němec: Navrhování a výstavba strojíren