Krueger, Stephanie, 1971-

Biographical Details: Americká informační pracovnice a vědkyně. Působila ve více informačních institucích a službách USA (JSTOR, ARTstor aj.), v současné době je vedoucí Referátu pro metodiku a specializované akademické služby v Národní technické knihovně v Praze. Zaměřena na oblast digitálních informačních zdrojů, služby pro akademické pracovníky, elektronické publikování, akademické psaní aj. Literatura v oboru.
Source: Ikaros, redakce: Digitální objekt: skrytý, nechráněný (Stephanie Krueger) (Ikaros, Roč. 12, č.5/2 (2008))
www(ARTstor - artstor.org)
KKL
Krueger, Stephanie. Beyond the paywall: a multi-sited ethnographic examination of the information-related behaviors of six scientists. 2016. Dissertation (Dr. phil.). Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät I, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Sugarman, Tammy, Krueger, Stephanie et al. Evaluating Usage of Non-text Resources: What the COUNTER Statistics Don't Tell You. In: The Serials Librarian. Vol. 60, 2011, issue 1-4, s. 83-97. ISSN 0361-526X
www(Národní technická knihovna, Stephanie Krueger), cit. 20. 8. 2018
osobní sdělení, cit. 15. 8. 2018
www(ORCID 0000-0001-6473-2954, Stephanie Krueger), cit. 20. 8. 2018
DNB, 20. 8. 2018
More info: