Vizárová, Katarína

Biographical Details: Ing., PhD., chemička na Katedře chemické technologie dřeva, celulózy a papíru Slovenské technické univerzity v Bratislavě.
Source: KKL
Katarína Vizárová ... [et al.]: Rast kvalifikácie a potenciál rastu zamestnanosti v oblasti rozvoja konzervačnej vedy, vzdelávania, výskumu a priemyslu na Slovensku po roku 2003 podporovaný Konzorciom Kniha SK (Knižnica, Roč. 9, č. 6-7 (2008), s. 9-13)
SKK SR, cit. 30. 10. 2012