Jehlička, Petr, 1965-

Biographical Details: Narozen 8.4.1965 v Kolíně. RNDr., vysokoškolský pedagog na Přírodověděcké faklutě UK, katedře sociální geografie a sociálního rozvoje, práce z oboru životního prostředí.
Source: ANL
Seznam osob Univerzity Karlovy 1998
Vladimír Handl, Petr Jehlička: Od průkopnictví k pasivitě? (Mezinárodní politika, Roč. 25, č. 11, 2001)
More info: