Špinerová, Anna

Biographical Details: Slovenská vysokoškolská pedagožka ekologie a environmentalistiky, specializace na krajinné plánování a udržitelný rozvoj.
Source: Belčáková, Ingrid - Špinerová, Anna et al. Landscape considerations in spatial planning. Bratislava: Veda, ©2019
www(Technická univerzita vo Zvolene), cit. 19. 8. 2019
SNK, cit. 19. 8. 2019