Loeckx, Renilde

Biographical Details: Belgická diplomatka, bývalá velvyslankyně Belgického království v České republice. Zabývá se podporou vědy a výzkumu zejména v oblasti zdravotnictví, autorka publikace o hledání léků proti AIDS.
Source: Loeckxová, Renilde: Trojúhelník studené války :jak vědci na východě a západě pokořili HIV, 2019
KBR, cit. 22. 7. 2019
LC (Names), cit. 22. 7. 2019