Pettiford, Lloyd, 1966-

Biographical Details: Vysokoškolský pedagog mezinárodních vztahů zaměřený na environmentální politiku, demokratizaci, Latinskou Ameriku, zahraniční politiku a bezpečnost a terorismus. Též autor publikací o fotbale a příručky o využití internetu při výuce.
Source: LC (Names), cit. 5. 4. 2017
www(The Conversation), cit. 5. 4. 2017
Farrands, Chris - El-Anis, Imad - Smith, Roy - Pettiford, Lloyd: A new A-Z of international relations theory, 2015
More info: