Zajícová, Markéta

Biographical Details: Ing., zabývá se organickou chemií.
Source: Budka, Jan - Zajícová, Markéta - Kundrát, Ondřej: Organic chemistry: Laboratory I: multi-language manual. Prague: University of Chemistry and Technology Prague, 2014
www(KSICHT), cit. 16. 2. 2015
More info: