Špirková, Jarmila

Biographical Details: RNDr., CSc., vysokoškolská pedagožka, věnuje se anorganické chemii.
Alternative names: Špirková-Hradilová, Jarmila
Source: www(Laboratoř materiálů pro fotoniku - Ústav anorganické chemie VŠCHT), cit. 20. 1. 2015
Pavla Nekvindová, Blanka Švecová, Jarmila Špirková: Laboratorní deník pro laboratoře z anorganické chemie I, 2014