Harari, Yuval N., 1976-

Biographical Details: Izraelský historik a vysokoškolský pedagog, zaměřený na středověkou a vojenskou historii, celosvětovou historii a makrohistorické procesy. Publikuje anglicky a hebrejsky.
Alternative names: Harari, Yuval Noah, 1976-
Source: LC (Names), cit. 28. 5. 2013
www(Wikipedia, die freie Enzyklopädie), cit. 28. 5. 2013
Harari, Yuval Noah: Renaissance military memoirs: war, history, and identity, 1450-1600. 1st pub. Woodbridge: Boydell Press, 2004.
www(Sourasky Central Library), cit. 28. 5. 201
More info: