Elleder, Libor

Biographical Details: Ing. zaměstnanec ČHMÚ, Oddělení hydrologických předpovědí. Publikace v oboru.
Source: Daňhelka, Jan a kol.: Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR = Selected chapters from the history of floods and hydrological services in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2012
www(Český hydrometeorologický ústav), cit. 12. 3. 2013
More info: