Cepek, Václav, 1931-

Biographical Details: Narozen 1931. Doc., Ing., CSc., stavební inženýr, specialista v oblasti ekologického stavitelství a zahlazování důsledků hornické činnosti.
Source: Jeho: Ekologické stavitelství
Jeho: Automatizace hlubinných dolů
www(Fakulta stavební, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava)
More info: