Komárek, Jan Jakub, asi 1650-1706

Biographical Details: Narozen ca 1650-1652, uvádí se též, že 1648 v Hradci Kárlové, zemřel 9.4. 1706 v Římě. Nakladatel a tiskař českého původu působící v Římě. Od ca 1668 do r.1686 v tiskárně "S. Congregazione di Propaganda Fide" (spolu se strýcem Zachariášem Dominikem Aksamítkem), od r.1686-1705 činný jako nakladatel a tiskař samostatně. Dědicové (rodina Bizzariniů, v letech 1711-1715 syn Paolo Komárek aj.) udrželi Komárkovu tiskárnu až do r. 1768.
Alternative names: Komareck, Giovanni Giacomo, asi 1650-1706
Komarek, Joannes Jacobus, asi 1650-1706
Komárek, Giovanni Giacomo, asi 1650-1706
Komárek Boemo, Giovanni Giacomo, asi 1650-1706
Source: H. Beránková, Činnost tiskařské rodiny Komárků v Římě, in: Miscellanea 12/1995, s.59-73
K. Chyba, Jan Jakub Komárek, český tiskař v Římě, in: Ročenka Universitní knihovny 1956, s.162-184
Královéhradečtí Evropané
More info: