Kubal, Martin, 1963-

Biographical Details: Narozen 19. 10. 1963 v Praze. Chemik, vynálezce, vědec a vysokoškolský pedagog Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT v Praze (vedoucí ústavu). V rámci oboru zaměřen na otázky kontaminace a dekontaminace horninového prostředí, dekontaminační technologie, sanační procesy spojené s aplikací chemických látek aj. Též překladatel série příruček k bibliografickému popisu ISBD (1994-1997) z angličtiny. Literatura a patenty v oboru.
Alternative names: Kubal, M., 1963-
Source: osobním dotazem
Kubal, Martin. Metoda elektrokinetické dekontaminace a její aplikace při sanaci starých zátěží. 2001. Habilitační práce. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Fakulta technologie ochrany prostředí, 2002
Svecova, Lenka, Spanelova, Marketa, Kubal, Martin et al. Cadmium, lead and mercury biosorption on waste fungal biomass issued from fermentation industry. I. Equilibrium studies. In: Separation and Purification Technology. Vol. 52, 2006, s. 142-153. ISSN 1383-5866
www(Žádost na zahájení řízení ke jmenování profesorem, FTOP, VŠCHT v Praze, Martin Kubal, 2017), cit. 25. 1. 2018
www(Espacenet, patent search), 25. 1. 2018
www(Scopus), cit. 25. 1. 2018
More info:
Detailed results >>
Publications of this person