Mestek, Oto, 1959-

Biographical Details: Narozen 2. 5. 1959. Chemik, vědec a vysokoškolský pedagog (Ústav analytické chemie FCHI VŠCHT v Praze). Vede skupinu atomové spektroskopie. V rámci oboru analytické chemie zaměřen na metrologii v chemii, kvalitativní analýzy stopových prvků v biotických matricích, potravinách aj. Publikace v oboru.
Alternative names: Mestek, O., 1959-
Mestek, Otto, 1959-
Source: Mestek, Oto: Zásady správného odběru vzorků pro analýzu životního prostředí
Mestek, Oto, Suchánek, Miloslav. Základy metrologie v chemii. Praha: Eurachem - ČR, 1998. ISBN 80-901868-5-8
Mestek, Oto et al. Analysis of element species fractions in buckwheat and amaranthflours by SEC/ICP-MS and MALDI-M. In: European Food Research and Technology. Vol. 225, 2007, issue 5-6, s. 895-904. ISSN 1438-2377
www(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav analytické chemie), cit. 17. 1. 2018
www(VŠCHT, FPBT, Žádost o prodloužení platnosti akreditace, Personální zabezpečení, 2015), cit. 17. 1. 2018
www(Scopus), 17. 1. 2018
More info: