Kubeš, Jan, 1961-

Biographical Details: Narozen 23. 10. 1961. Doc. RNDr., CSc., geograf. Publikace z oblastí územního a regionálního plánování venkova a krajinného plánovaní.
Source: Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR
www(Jihočeská univerzita - Katedra geografie)
More info: