Hralová, Petra

Biographical Details: Doc., RNDr., CSc., vysokoškolská pedagožka na katdedře matematiky VŠE v Praze, práce z oboru matematiky a statistiky.
Source: Souborná zkouška z matematiky
More info: