Voldřich, Michal, 1962-2013

Biographical Details: Narozen 6. 8. 1962 v Chomutově, zemřel 23. 9. 2013. Prof., Ing., CSc., chemik a potravinářský technolog, vysokoškolský pedagog, vedoucí Ústavu konzervace potravin a technologie masa Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Práce z oboru potravinářské technologie a biologické kontroly potravin.
Source: Voldřich akol.: Zavádění systému kritických bodů (HACCP)
www(Vysoká škola chemicko-technologická)
Kadlec, K.: Co byste měli vědět o výrobě potravin
www(VŠCHT - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze), cit. 11. 3. 2014
More info: