Mathesius, Johannes, 1504-1565

Biographical Details: Německý evangelický duchovní a teolog, též mineralog. Od roku 1532 působil v Jáchymově (okr. Karlovy Vary).
Alternative names: Mathesius, Johann, 1504-1565
Matthesius, Johann, 1504-1565
Mathezyus, Johann, 1504-1565
Mathesyus, Jan, 1504-1565
Source: DNB, cit. 7. 7. 2011
www(Wikipedia, die freie Enzyklopädie), cit. 7. 7. 2011
Biografický slovník českých zemí, Praha 1999
NKC-PH
Pumprla, Václav: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století, 2010
OECONOMIA. To gest: Knjžka Hospodářská: A nebo Summownj Křestianské Navčenj, Kterak se každý Hospodář pobožně a chwalitebně w swém Hospodářstwj řjditi má. ... Od někdy Kněze Jana Mathesya, Faráře w Městě Joachymstálu, w Německém Jazyku w způsob Werssů sepsaná: Nýni pak na Cžesko přeložená a w nowě wydaná. Wytisstěná v Mikulásse Psstrosa, Impressora a Měsstenjna Starého Města Pražského. [1615]
More info: