Evžen Savojský, savojsko-carignanský princ, 1663-1736

Biographical Details: Rakouský diplomat, politik a vojevůdce, člen protifrancouzské koalice ve válce o dědictví španělské.
Alternative names: Eugène François, savojsko-carignanský princ, 1663-1736
Eugen von Savoyen, Prinz, 1663-1736
Source: Jeho: Bibliographie zur Geschichte des Prinzen Eugen von Savoyen und seiner Zeit
Malá československá encyklopedie
NKC-PH
More info: