Štěpán, Josef, 1943-2013

Biographical Details: Narozen 12. 9. 1943 v Praze, zemřel 28. 11. 2013. Prof., RNDr., DrSc., matematik zabývající se především teorií pravděpodobnosti. Vysokoškolský pedagog. Publikace z oboru.
Alternative names: Štěpán, J., 1943-2013
Source: Štěpán, Josef - Machek, Josef: Pravděpodobnost a statistika pro učitelské studium :určeno pro posl. fak. matematicko-fyz. a pedagog., 1985
Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.
www(Matematicko-fyzikální fakulta - Univerzita Karlova v Praze), cit. 3. 12. 2013
More info: