Einstein, Albert, 1879-1955

Biographical Details: Německý fyzik, nositel Nobelovy ceny.
Alternative names: Ejnštejn, Al'bert, 1879-1955
Source: NKC
DNB
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
Jeho: Sobranije naučnych trudov v 4 tomach
Tubutsch
More info: