Dahl, Robert A., 1915-2014

Biographical Details: Americký profesor politologie, zabývá se zejména problémy demokracie.
Alternative names: Dahl, Robert Alan, 1915-2014
Source: NKC
LC (Names), cit. 18. 2. 2013
On democracy
Dahl, Robert: O demokracii: průvodce pro občany. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 26. 8. 2014
More info: