Černý, Jaroslav, 1950-2007

Biographical Details: Narozen 13. 1. 1950 v Praze. Zemřel 8. 11. 2007. Doc., RNDr., CSc., matematik, práce z geometrie a didaktiky matematiky.
Source: NKC
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, č. 1/2008, roč. 53, str. 74-76
More info: