Svoboda, Antonín, 1907-1980

Biographical Details: Narozen 14.10.1907 v Praze, zemřel 18.5.1980 v Portlandu (USA), prof., Ing., Dr., elektroinženýr, počítačový vědec, konstruktér prvních československých samočinných počítačů SAPO a EPOS; působil v Matematickém ústavu ČSAV, ve Výzkumném ústavu matematických strojů, na University of California, Los Angeles; věnoval se paralelnímu zpracování informací, automatizaci logického návrhu, počítačové aritmetice; též pianista dechového kvinteta V. Smetáčka, příznivec karetní hry Bridge.
Alternative names: Svoboda, Antonin, 1907-1980
Source: PNP-LA
Sto českých vědců v exilu (editoři: Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán), 2011
www(isni), cit. 22. 4. 2021
Klir, George J. - Vysoký, Petr: Počítače z Loretánského náměstí: život a dílo Antonína Svobody, 2007
Svoboda, Antonín - White, Donnamaie E.: Advanced logical circuit design techniques, 1979
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 12. 12. 2011
More info: