Suk, Miloš, 1934-2014

Biographical Details: Narozen 23. 10. 1934 v Milevsku, zemřel 30. 12. 2014 v Brně. Prof., RNDr., DrSc., geolog, vysokoškolský pedagog, práce z oboru, též autor prací o vinařství a redaktorství řady podrobných geologických map.
Alternative names: Suk, Miloslav, 1934-2014
Source: PNP-LA
Mádr, D. - Suk, M. - Ševčík, J.: TOP 77 moravských vín
Suk, M.: Petrology of metamorphic rocks
Pletánek, Z. - Suk, M.: Poznámky ke stratigrafii a stavbě jihočeského moldanubika
Kukal, Z.: Geologové České geologické služby 1919-2001 : jejich dílo i život
Kdo je kdo 91/92 : Česká republika. Federální orgány ČSFR
www(Zpravodaj české geologické společnosti, 20, 2015), cit. 3. 2. 2016
More info: