Sgall, Petr, 1926-2019

Biographical Details: Narozen 27. 5. 1926 v Českých Budějovicích, zemřel 28. 5. 2019 v Praze. Prof. PhDr., DrSc., obecný a matematický lingvista, bohemista, vysokoškolský pedagog. Zabýval se automatickým zpracováním přirozeného jazyka a obecnou češtinou.
Source: PNP-LA
www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 17. 7. 2013
www(Slovník osobností jazykovědné bohemistiky), cit. 17. 7. 2013
www(Matematicko-fyzikální fakulta UK), cit. 25. 6. 2019
More info: