Koutský, Jaroslav, 1929-2016

Biographical Details: Narozen 18. 6. 1929 v Rokycanech, zemřel 28. 11. 2016 v Řeznu (Německo). Em. prof. Ing., DrSc., odborník v oblasti fyzikální metalurgie a materiálového inženýrství. Publikace z oboru ocelářství.
Source: PNP-LA
KMP - Knihovna města Plzně (regionální báze), cit. 26. 10. 2017
More info: