Kábrt, Jan, 1910-2006

Biographical Details: Nar. 17.7.1910 v Trubějově, zemřel 19.1.2006 v Praze. PhDr., profesor latiny a vedoucí katedry jazyků na fakultě všeobecného lékařství UK Praha. Práce v oboru.
Source: PNP-LA
NK ČR
Tmej, K. K pětasedmdesátinám prof. PhDr. Jana Kábrta. Čas. lék. čes., 1985, 124/28, s. 896.
Navrátil, L. Prof. PhDr. Jan Kábrt, CSc. zemřel. Kontakt, 2006, roč. VIII, č. 1, s. 182.
More info: