Hlavatý, Karel

Biographical Details: Výzkumník v oboru statistické termodynamiky. Pracoval v Laboratoři chemické termodynamiky Ústavu teoretických základů chemické techniky v Praze.
Source: PNP-LA
BOUBLÍK, Tomáš, NEZBEDA, Ivo a HLAVATÝ, Karel. Statistická termodynamika kapalin a kapalných směsí. Praha: Academia, 1974
BOUBLÍK, Tomáš, NEZBEDA, Ivo a HLAVATÝ, Karel. Statistical Thermodynamics of Simple Liquids and Their Mixtures. Překlad Karel Hlavatý. Praha: Academia, 1980
Almanach 1960-2000. Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, 2000