Barvíř, Jindřich Ladislav, 1863-1952

Biographical Details: Narozen 15.7.1863 v Cholticích u Heřmanova Městce, zemřel 26.5.1952 v Praze. PhDr., petrograf a mineralog, regionální historik, zaměřený na oblast Chocně, středoškolský profesor, autor publikací z oborů.
Alternative names: Barvíř, Jindřich Lad., 1863-1952
Source: PNP-LA
Jeho: Děje města Chocně
Ottův slovník naučný
More info: