Bárta, Jiří, 1977 září 11.-

Biographical Details: Narozen 11. 9. 1977. Ing., Ph.D., mikrobiolog a genetik, vysokoškolský pedagog. Specializace na půdní mikrobiologii, genetiku mikroorganismů a mikrobiální ekologii.
Source: Applová, M.: Je aktivita ligninolytických enzymů při rozkladu opadu závislá na obsahu fenolických látek? : magisterská diplomová práce
www(Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecké fakulty JU)
osobní sdělení, cit. 25. 6. 2018
www(Katedra biologie ekosystémů PřF JU), cit. 25. 6. 2018
More info: