Černohlávek, Josef

Biographical Details: Advokát, rozhodce, specializuje se na spory ze smlouvy o dílo ve stavebnictví, právní vztahy k nemovitostem, korporátní právo, rozhodčí řízení, insolvenční řízení a obchodní i občanské právo obecně, práce z oboru.
Source: Černohlávek, Josef - Doubrava, Petr: Právní spory ve stavebnictví, 2018
www(Ürge & Černohlávek, advokátní kancelář), cit. 10. 5. 2018
More info: