García Martín, Beatriz

Biografické údaje: Spoluautorka učebnice angličtiny.
Zdroj: Lowy Anna-García Beatriz Martín: English file. Teacher's book. Oxford 2013